Τελικό κάλυμμα

  • End cover

    Τελικό κάλυμμα

    Υλικό: HT250
    Εφαρμόζεται σε ελαφρύ σιδηρόδρομο, όχημα χαμηλού δαπέδου, τρένο υψηλής ταχύτητας, αμαξοστοιχία και τραμ, η χωρητικότητα των τελικών καλυμμάτων είναι πάνω από χίλια κομμάτια κάθε χρόνο. ειδική για πελάτες, προμηθεύσαμε για τρένο Bombardier (China & Europ), skoda (Czech), China.